Bestyrelse

Formand


Kresten Binns

Valgt formand: 24.03.15

Valgt bestyrelsesmedlem: 31.03.08

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 18.03.10 + 27.03.12

Næstformand


Peter Troelsen

Bestyrelsesmedlem


Brian Nielsen

Valgt bestyrelsesmedlem: 19.03.13

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 22.03.11

Bestyrelsesmedlem


Jan Frosch Christensen

Valgt: 29.03.04

Genvalgt: 27.03.06 + 31.03.08 + 18.03.10 + 27.03.12 + 24.03.15

Bestyrelsesmedlem


Jan Nielsen

Bestyrelsesmedlem


Niels Mathiesen

Valgt: 24.03.15

Bestyrelsesmedlem


John Villemoes

Bestyrelsesmedlem og Boligkontoret Fredericia


Åge Kjærgaard

Valgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 25.03.15

Bestyrelsesmedlem


Ole Krogh

Bestyrelsesmedlem og Sønderborg A/B


Brian L. Hansen

Valgt bestyrelsesmedlem: 31.03.08

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 18.03.10 + 27.03.12 + 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 16.06.10

Bestyrelsesmedlem


Johan Glintborg

Bestyrelsesmedlem og Østerbo Boligforening


René Tvedsborg

Valgt bestyrelsesmedlem: 25.03.14

Valgt tillidsrepræsentant: 07.05.13

Bestyrelsesmedlem og Haderslev Andelsboligforening


Arne H. Larsen

Valgt bestyrelsesmedlem: 27.08.14 (indtrådt)

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 21.10.10

Bestyrelsesmedlem


Allan Hansen