Generalforsamling i Faglig Puls
26. marts 2019

Generalforsamling 2019

10. oktober 2019

GENERALFORSAMLING EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES FAGFORENING SYDDANMARK

I henhold til vedtægtens § 5 stk. 1 indkaldes hermed til Fagforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes: 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18.00 på Hotel Best Western, Fredericia – Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 

2. Stemmeudvalg (3 medlemmer) 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 2018 

5. Budget til 2020 til godkendelse 

6. Indkomne forslag: Bestyrelsen 

7. Valg af næstformand/kasser: For 4 år Peter Troelsen 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: For 2 år, Jan Nielsen- John Willemoes - Johan Glintborg - Brian Nielsen - Niels Mathisen og Åge Kjærgaard, alle ønsker genvalg. 

9. Valg af bilagskontrollanter: På valg: Ivan Jørgensen for 2 år og Rene Tvedsborg også for 2 år 

10. Orientering fra Serviceforbundet ved Forbundsformand John Nielsen 

11. Orientering fra ESL ved Formand Peter Johansen 

12. Fremtidigt virke

- Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen i henhold til vedtægtens § 5 stk. 3, være kontoret på Nørre Alle 11, 7000 Fredericia i hænde allersenest onsdag den 25. september inden kl. 12. 

TRANSPORT: Der vil blive udbetalt kørepenge, og der opfordres til samkørsel. 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen før generalforsamlingen er tilmelding nødvendig. ABSOLUT sidste FRIST FOR TILMELDING er onsdag den 25. september 2019, kl. 12.00.

Ved tilmelding via E-mail syddanmark@forbundet.dk oplyses ligeledes både navn, arbejdsgiver og telefonnummer, og her er tilmeldingsfristen også den 25. september kl. 12! 

HUSK: Da TILMELDINGEN ER BINDENDE, er det ikke muligt at tilmelde sig telefonisk.

VEL MØDT den 10. oktober kl. 18.00 i Fredericia. – Vi håber også i år på stort fremmøde! 

På Bestyrelsens vegne, 

Kresten Binns, formand og Peter Troelsen, næstformand