Bestyrelse

Valgt formand: 24.03.15

Valgt bestyrelsesmedlem: 31.03.08

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 18.03.10 + 27.03.12

Valgt bestyrelsesmedlem: 19.03.13

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 22.03.11

Valgt: 29.03.04

Genvalgt: 27.03.06 + 31.03.08 + 18.03.10 + 27.03.12 + 24.03.15

Valgt: 24.03.15

Valgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 25.03.15

Valgt bestyrelsesmedlem: 31.03.08

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 18.03.10 + 27.03.12 + 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 16.06.10

Valgt bestyrelsesmedlem: 25.03.14

Valgt tillidsrepræsentant: 07.05.13

Valgt bestyrelsesmedlem: 27.08.14 (indtrådt)

Genvalgt bestyrelsesmedlem: 24.03.15

Valgt tillidsrepræsentant: 21.10.10