Generalforsamling

I henhold til vedtægtens§ 5 stk. 1 indkaldes hermed til Fagforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.00 på det nye kontor, Vesterballevej 3A, 7000 Fredericia

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden
  2. Stemmeudvalg (3 medlemmer)
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab 2022
  5. Vedtægtsændringer 
  6. Indkomne forslag: Herunder bestyrelsens forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år Niels Mathisen, Åge Kjærgaard, John Villemoes, Jan Nielsen og Johan Glintborg
  8. Orientering fra ESL ved formand Michael Borgbjerg
  9. Fremtidigt virke

For at vi kan behandle et forslag på generalforsamlingen, skal det i henhold til vedtægterne være kontoret (Vesterballevej 3A, 7000 Fredericia) i hænde allersenest torsdag den 15. marts inden kl. 12.

Transport

Der vil blive udbetalt kørepenge, og der opfordres til samkørsel.

Tilmelding
Af hensyn til spisningen før generalforsamlingen er tilmelding nødvendig, og absolut sidste FRIST FOR TILMELDING er torsdag den 15. marts 2023 inden kl. 12.

Tilmelding skal ske via e-mail til kbi@forbundet.dk. Husk at oplyse både navn, arbejdsgiver og telefonnummer.

Da TILMELDINGEN ER BINDENDE, er det ikke muligt at tilmelde sig telefonisk.

VEL MØDT den 30. marts kl. 18.00 i Fredericia. Vi håber også i år på stort fremmøde!

På bestyrelsens vegne,

Kresten Binns
Formand