Sneaftaler
Der skal være styr på sneaftalerne.
Foto: Colourbox
16. september 2019

Har I en sneaftale?

Det bør I have, så er der styr på, hvad I skal have i løn, hvis I skal rykke ud til sne og glatte fortove.

I politivedtægten står der, at man hurtigst muligt skal forhindre glatte veje og fortove. 

Det betyder, at snerydning og saltning skal påbegyndes senest klokken 7.00 på hverdage og klokken 8.00 i weekenden.

Der skal ryddes i hverdage klokken 7-22 og weekender klokken 8-22.

Derfor bør I have en sneaftale

Sneaftaler og vejrligsaftaler er særaftaler, som er et supplement til overenskomsten og lokalaftalerne.

”Det er vigtigt at få lavet aftaler ude på pladserne”, forklarer formand i EFS Kresten Binns. ”De sikrer, at det er aftalt, at der hurtigt bliver rykket ud til sne og glat føre. Aftalen er især vigtig, fordi den beskriver, hvad I skal have i løn for at stå til rådighed.”

EFS opfordrer til, at der laves nye aftaler hvert år, hvor rådighedstillæg genforhandles. I skal derfor allerede nu i gang med at få lavet aftalen for vinteren 2019/2020. De fleste aftaler bliver lavet omkring 1. oktober.

Aftalerne vil normalt beskrive:

  • I hvilken periode aftalen løber (for eksempel fra 1. november til 31. marts).
  • Hvem der har ansvar for vagtplaner, og hvordan de kan ændres.
  • Hvem der har ansvar for vejrligsovervågning.
  • Hvor længe vagten løber (ofte aftales en uge ad gangen).
  • På hvilke tidspunkter arbejdet skal udføres.
  • Hvor meget ejendomsfunktionæren får i rådigheds- og udkaldstillæg.
  • Hvilke regler der gælder for overarbejde og afspadsering.

Har du spørgsmål om sneaftaler, kan du altid spørge din tillidsrepræsentant eller i din fagforening.

Sneaftaler kan være en del af nogle overenskomster.