Seniorklub Vejle

Generalforsamling den 17. oktober 2019

Aktiviteter 2019 m.v.

Sommerfest 2019

Vedtægt


Hvem er vi

Seniorklubben i "Gl. Vejle Amt" er en forening der organiserer medlemmer af Serviceforbundet der er overgået til efterløn, opnået social pension o.lign.

Størsteparten af medlemmerne kommer fra ejendomsservice. Men alle de øvrige landssammenslutningers aldersmedlemmer optages i foreningen.

Foreningens geografiske dækningsområde svarer stort set til det gamle Vejle Amt.

Medlemmerne mødes nogle gange om året. Hvor der arrangeres sociale tiltag, udflugter og ikke mindst: erfaringsudveksling.

Til alle vore arrangementer er også ægtefællerne velkomne.

Aktiviteterne foregår i Kolding, Vejle og Fredericia.   

Bestyrelsen

Formand

Arne Nielsen

Løget Center 40

7100 Vejle

Tlf. priv.:75 82 8546

Mobil 23 86 34 02

E-mail: arne_nielsen@aab-net.dk

Middelfart Sparekasse

Kontonr.: 1682-322-43-25443


Kasserer

Arne Nielsen

Løget Center 40

7100 Vejle

Tlf. priv.:75 82 8546

Mobil 23 86 34 02

E-mail: arne_nielsen@aab-net.dk

Middelfart Sparekasse

Kontonr.: 1682-322-43-25443

Sektretær

Hans Kurt Hansen

Valdemarsgade 22 1. tv

7100 Vejle

Tlf.: 29659144

E-mail: hanskurt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jytte Elinor Andersen

Skolegade 9, 1. th

7100 Vejle